Damir Pekič

<

Diplomirani ekonomist, rojen 1979. v Mariboru, kjer je živel do svojega 18. leta, nato pa se je skupaj s starši preselil v Miklavž. Ko je spoznal to okolje, ni bilo več dvomov, kje si bo ustvaril dom tudi za svojo družino. Z ženo in dvema otrokoma živi v lastni hiši v Miklavžu.

Od otroških let je večino prostega časa posvečal športu in ob napornih treningih ter obveznostih v šoli dobil prvo pomembno življenjsko lekcijo, in sicer, da je v življenju za doseganje ciljev potrebno veliko odrekanja, truda in vztrajnosti.

Obiskoval je II. gimnazijo Maribor in hkrati nadaljeval pot uspešnega športnika. Kljub uspešni športni karieri ni nikdar zanemaril študija in razmišljanja o prihodnosti po koncu športne poti. Uspešno je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

Po končani športni karieri leta 2012 se je zaposlil v zavarovalniški panogi. Trenutno je zaposlen kot skrbnik ključnih strank pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. Ob aktivnem udejstvovanju v lokalnem okolju je spoznal, da bi lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in predvsem občutkom za sodelovanje pripomogel k temu, da bo občina Miklavž na Dravskem polju prijazna občina, na katero bodo občani ponosni. Hkrati bo tako uspešno sledila spremembam časa in razvoja.

 

“Na volitve se podajam s programom, ki ga želim uresničiti s sodelovanjem, ki bo presegalo politično pripadnost in v ospredje postavljalo občane vseh štirih krajev naše občine. Le vsi skupaj, vključno z občinsko upravo, ki bo učinkovit in prijazen servis vsem obča-nom, bomo ob konstruktivnem dialogu dosegli, da bo občina Miklavž na Dravskem polju zgodba o napredku, razvoju in kakovosti življenja.”