Člani sveta KS Miklavž na Dr. polju

Franc Visinski
član Izvršnega odbora stranke DzN
Leonida Gavez Šerbinek
članica Izvršnega odbora stranke DzN
Damir Pekič
član Izvršnega odbora stranke

Član sveta KS Dravski Dvor

Iztok Štiglič
član Izvršnega odbora stranke DzN