Predsedstvo

dr. Iztok Peterin
predsednik stranke
Boštjan Hočevar
podpredsednik stranke
Dejan Paska
generalni tajnik stranke

Izvršni odbor

Damir Pekič
član Izvršnega odbora
Leonida Gavez Šerbinek
članica Izvršnega odbora
Iztok Štiglič
član Izvršnega odbora
Gordana Paska
članica Izvršnega odbora
Franc Visinski
član Izvršnega odbora

Nadzorni odbor

Karmen Vidonja Ozvatič
članica Nadzornega odbora
Simon Šerbinek
član Nadzornega odbora
Tanja Gologranc
članica Nadzornega odbora

Statutarna komisija

Boštjan Repnik
član Statutarne komisije
Vanja Grdadolnik
član Statutarne komisije
Franc Visinski
član Statutarne komisije