Volitve 2018

Damir Pekič - županski kandidat

"Na volitve se podajam s programom, ki ga želim uresničiti s sodelovanjem, ki bo presegalo politično pripadnost in v ospredje postavljalo občane vseh štirih krajev naše občine. Le vsi skupaj, vključno z občinsko upravo, ki bo učinkovit in prijazen servis vsem obča-nom, bomo ob konstruktivnem dialogu dosegli, da bo občina Miklavž na Dravskem polju zgodba o napredku, razvoju in kakovosti življenja."