Obnova Ptujske ceste

10 januarja, 2021 Admin 0 Comments

Pred kratkim nas je razveselila novica, ki jo je župan naše občine g. Egon Repnik objavil na svojem facebook profilu, da se nam obeta celovita prenova Ptujske ceste od Bell centra do krožišča pri igrišču. Izrekamo čestitke županu in občinski upravi za ta dosežek, saj se je za vsako obnovo Ptujske ceste dogovoriti z državo in tudi pridobiti državna sredstva. Glede na do sedaj dostopne informacije (prispevek o tem je bil objavljen tudi v Večerovi prilogi Štajerc) bo občina sofinancirala urejanje pločnika in kolesarske poti. Naj ob tem izrazimo predlog za izvedbo le-tega in tudi pomislek ali dva.

Najprej predlog. Predlagamo, da se kolesarska steza izvede v nivoju cestišča in tako loči od pločnika. Ob tem je samo kolesarsko stezo smiselno tudi obarvati tako, da bo vizualno ločena od cestišča. Razlog zato je po eni strani v varnosti pešcev, ki tako niso ogroženi s strani kolesarjev, in po drugi strani v varnosti in udobju kolesarjev. Pojasnimo varnost kolesarjev bolj natančno. Ker je na Ptujsko cesto veliko izvozov iz stanovanjskih hiš ob sami cesti, je pričakovati veliko grbin na pločniku, zaradi teh izvozov. Podobno kot je sedaj urejena kolesarska steza med Miklavžem in Dobravo. Na tem odseku nam je poznan vsaj en hujši padec kolesarja, verjetno pa jih je bilo še več. Ob tem dodajmo, da je sama vožnja po tem pločniku za kolesarja zelo neudobna. V izogib tem nevšečnostim upamo, da bo naš predlog upoštevan.

Ob tem naj izrazimo še pomislek o vrstnem redu izvajanja investicij tako s strani občine kot tudi države. Samo cestišče ptujske ceste je na omenjenem odseku v še kar dobrem stanju. Tudi s kolesarko stezo, ki je sicer dobrodošla, bi bilo moč še nekoliko počakati, saj se kolesarji vozijo po vzporednih ulicah Kirbiševi, Antoličičevi, Planinčevih, Kurirčkovi in ostalih. Kar pa je v res slabem stanju na Ptujski cesti in je del naše občine, je most preko kanala pri zbirnem centru odpadkov. Pogled na ta most v trenutnem stanju pešcu zagotovo zbudi kar nekaj nelagodja. Hkrati bi bil dobrodošel tudi pločnik do črpalke ali še dlje do gomil, ki bi lepo povezal našo največjo turistično znamenitost s preostalim delom kraja, da se o koristi za prebivalce ‘spodnjega kota’ sploh ne pogovarjamo. Škoda, saj bi po našem mnenju ta del moral imeti prednost.

Hkrati omenimo še neprimernost županove komunikacije. Ker je to občinski projekt (skupaj z državo) je vsaj neprimerno, da se javnost o njem obvešča iz županovega zasebnega facebook profila. To ni dosežek Egona Repnika občana naše občine, pač pa je to dosežek župana Egona Repnika. Taka novica seveda sodi na spletno stran občine, v Miklavške novičke, v Naše izvire, pa tudi na facebook profil občine. No tukaj nastopi težava, saj takšnega profila občina nima, četudi je bila zanj podana pobuda s strani našega svetnika Damirja Pekiča že pred približno letom dni.