Leonida Gavez Šerbinek

<

Rojena je leta 1972. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in postala univerzitetna diplomirana zgodovinarka. Najprej je bila zaposlena v OŠ Leona Štuklja, nato v OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici kot učiteljica podaljšanega bivanja, med tem se je dodatno strokovno izpopolnjevala kot specialna pedagoginja. Sedaj je profesorica zgodovine v OŠ Miklavž na Dravskem polju. Ves čas živi v Miklavžu, z možem Simonom imata dva najstnika Gašperja in Manco, tretji otrok Jure je star štiri leta.

 

“Zavzemala se bom za strpen dialog, ki bo spoštoval različnost in hkrati povezoval. Še naprej bom svoje delo usmerjala prevsem v projekte na področju sociale, izobraževanja in kulture ter s tem krepila odnose in ustvarjala prijetnejše bivanje vseh krajanov.”