Franc Visinski

<

Rojen je 12. 4. 1960. Od leta 1966 živi v Miklavžu. Diplomiral je leta 1982 na Visoki tehniški šoli v Mariboru in pos-tal inženir gradbeništva. Zaposlil se je v gospodarstvu in delal na področju zaključnih del v gradbeništvu. Leta 2000 je ob delu dokončal študij ter postal diplomirani inženir gradbeništva. Ob delu v gospodarstvu je deloval v Združenju delodajalcev Slovenije.

 

“Sem za skupno določanje strateški ciljev (z ‘Dialogom’) v občini in tudi za uresničevanje zastavljenih ciljev, torej morajo biti realno postavljeni.”